Napisz Taniec - Plakat Wydarzenia

REGULAMIN DO POBRANIA

KARTA ZGŁOSZENIOWA I RODO

 

Zgłoszenie poprzez FORMULARZ ONLINE

 

NAPISZ TANIEC 2

Ogólnopolski konkurs na najlepszy tekst o tematyce tanecznej

 

ORGANIZATOR:

Gminny Ośrodek Kultury w Milejowie

REGULAMIN KONKURSU

 1. Cele Konkursu
 2. Wyzwalanie aktywności twórczej dzieci i młodzieży i dorosłych oraz promocja tej działalności.
 3. Dzielenie się doświadczeniem tanecznym za pomocą treści
 4. Kształtowanie umiejętności prezentacji własnej twórczości.
 5. Wymiana doświadczeń w zakresie inspiracji twórczej.
 6. Rozwój piątego elementu kultury Hip Hop jakim jest
 1. Warunki uczestnictwa w konkursie
  1. W konkursie mogą brać udział uczniowie szkół podstawowych, średnich oraz dorośli z całej Polski
  2. Prace oceniane będą w następujących kategoriach wiekowych:
 • uczniowie klas I – IV szkoły podstawowej
 • uczniowie klas V-VIII szkoły podstawowej
 • uczniowie szkół średnich i osoby dorosłe.

 

 • Prace konkursowe
  1. Tematyka wypracowania, rozprawki, artykułu, opowiadania powinna dotyczyć szeroko pojętego tańca, kultury i ruchu z nim związanego, nie nakładamy tutaj żadnych ograniczeń dotyczących technik tanecznych. Tekst może traktować o jego historii, może być opowiadaniem o twojej przygodzie z tańcem, może być zwróceniem uwagi na problemy kultury Każda forma i tematyka jest brana pod uwagę jeśli tylko zahacza o taneczny kanon.
 1. Do konkursu mogą zostać zgłoszone tylko prace indywidualnych autorów (wyklucza się prace zespołowe). Każdy uczestnik może zgłosić jedną pracę. Utwory nie mogą być wcześniej publikowane ani nagradzane w innych
 1. Minimalna objętość pracy jest zależna od kategorii wiekowej:
  • klasy I – IV - minimum jedna strona formatu A4
  • klasy V-VIII - minimum dwie strony formatu A4
  • szkoły średnie i dorośli - minimum trzy strony formatu A4

(czcionka Times New Roman 12,    interlinia 1,5)

 1. Każda praca wysyłana na e-mail powinna być oznaczona w następujący sposób:
 • na górze kartki imię i nazwisko uczestnika, wiek, klasa;
 • w nagłówku tytuł

Do pracy należy dołączyć kartę zgłoszenia (zał. nr 1) zawierającą:

 • tytuł pracy, imię i nazwisko uczestnika, klasę, do której uczęszcza, dane adresowe, numer telefonu,

imię i nazwisko opiekuna,

 

 • oświadczenie o akceptacji postanowień niniejszego Regulaminu Konkursu, podpisane przez uczestnika lub opiekuna prawnego (w przypadku osób, które nie ukończyły 18 roku życia) oraz oświadczenie dotyczące zgody na wykorzystanie wizerunku;
 • oświadczenie autora o przeniesieniu autorskich praw majątkowych na Organizatorów, tj. zgodę na prezentację pracy w publikacjach i powielanie jej w materiałach wydawanych przez organizatora i współorganizatora, na witrynie internetowej organizatorów i innych witrynach internetowych, podpisane przez uczestnika lub opiekuna prawnego (w przypadku osób, które nie ukończyły 18 roku życia);

6. Prace niespełniające powyższych warunków nie zostaną poddane ocenie Komisji Konkursowej ze względu na braki

formalne.

 

 1. Termin i miejsce składania prac

 

Składanie prac:

 1. Można napisać pracę w programie do edycji tekstowej typu MS WORD lub OPEN OFFICE, razem z kartą zgłoszenia i podpisanymi oświadczeniami przesłać na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 1. Można też wypełnić formularz cyfrowy znajdujący się pod tym linkiem:
 1. Termin składania prac upływa 30 kwietnia 2022 roku

 

 1. Ocena prac

 

 1. Organizator Konkursu powołuje Komisję Konkursową. Komisja Konkursowa dokonuje oceny prac. Nagrodzeni uczestnicy zostaną poinformowani o wynikach po ukończeniu obrad komisji konkursowej. W zależności od ilości zgromadzonych prac, może to potrwać od kilku do kilkunastu dni.
 1. Kryteria oceny pracy drukowanej:
 • zgodność z tematem konkursu;
 • zaangażowanie w temat;
 • poprawność językowa;
 • innowacyjność podejścia;
 1. Rozstrzygnięcie Konkursu

 

 1. Autorzy prac nagrodzonych i wyróżnionych otrzymają nagrody rzeczowe, oraz pamiątkowe dyplomy.
 1. Uczestnicy Konkursu zostaną powiadomieni o wynikach telefonicznie lub e-mailowo. Ostateczne wyniki Konkursu zostaną zamieszczone na witrynach internetowych gok-milejow.pl oraz facebook/gok.milejow/ natomiast nagrodzone artykuły zostaną upiększone graficznie oraz opublikowane na stronie www.praktykaruchu.pl.
 • Postanowienia końcowe
  1. Organizator Konkursu decyduje w sprawach nieuregulowanych niniejszym
  2. Osoba do kontaktu: Robert Jamiński, 726504669.