wynikikonkursu

 

 

Regulamin

Karta zgłoszeniowa

 

 

Gminny Ośrodek Kultury w Milejowie zaprasza do udziału

w

VI GMINNYM PRZEGLĄDZIE PIOSENKI

DZIECIĘCEJ I MŁODZIEŻOWEJ

 

 1. Celem przeglądu jest prezentacja dorobku artystycznego solistów, zespołów wokalnych oraz zespołów wokalno - instrumentalnych z terenu Gminy Milejów; wymiana pomysłów i doświadczeń w zakresie upowszechniania śpiewu wśród dzieci i młodzieży, promowanie dziecięcej twórczości artystycznej, rozbudzanie wrażliwości poprzez muzykę.
 1. Do udziału w przeglądzie zapraszamy solistów, zespoły wokalne oraz zespoły wokalno - instrumentalne działające przy placówkach oświatowych lub kulturalno-oświatowych Gminy Milejów.
 1. Wykonawcy przygotowują do prezentacji jeden utwór w języku polskim o dowolnej tematyce.
 1. Każda z placówek może zgłosić solistów, zespoły wokalne, zespoły wokalno-instrumentalne w dowolnej kombinacji.
 1. Dobór repertuaru powinien być adekwatny do wieku i predyspozycji wokalnych wykonawców.
 1. Podkład muzyczny do prezentowanego utworu powinien być dostarczony na płycie CD (płyta musi być opisana) bądź pliku w formacie MP3 wraz z kartą zgłoszenia. Dopuszczalny jest także akompaniament własny (proszę zaznaczyć

 w karcie).

Organizator zobowiązuje się zapewnić nagłośnienie i obsługę techniczną.

 1. Uczestnicy przeglądu oceniani będą w następujących kategoriach wykonawczych:
 • soliści
 • zespoły wokalne
 • zespoły wokalno - instrumentalne
 1. Oceny prezentacji dokona jury powołane przez organizatora.

                     Kryteria oceny:

 

 • muzykalność, walory głosowe
 • dobór repertuaru
 • poziom artystyczny wykonywanych utworów (poprawna intonacja, dykcja, interpretacja tekstu)
 • ruch sceniczny
 • ogólny wyraz artystyczny

Jury dokona oceny w poszczególnych kategoriach wiekowych:

 • Przedszkole
 • Klasy I-III Szkoły Podstawowej
 • Klasy IV - VIII Szkoły Podstawowej
 • Szkoły średnie
 1. Laureaci przeglądu wystąpią podczas koncertu który odbędzie się 25 czerwca 2022r. podczas Nocy Świętojańskiej.

Werdykt jury jest ostateczny i niepodważalny.

 1. Przegląd odbędzie się w Szkole Podstawowej w Milejowie dnia 15 czerwca 2022r. (środa) o godzinie 10.00
 1. Bezwzględnym warunkiem uczestnictwa w przeglądzie jest dostarczenie wypełnionej karty zgłoszenia wraz z podkładem muzycznym na adres GOK

 w nieprzekraczalnym terminie do 2 czerwca 2022r. (zgłoszenia po tym terminie nie będą brane pod uwagę).