bezglowa m

REGULAMIN DO POBRANIA      -      KARTA ZGŁOSZENIOWA DO POBRANIA

 

 

 

Gminny Ośrodek Kultury oraz Gminna Biblioteka Publiczna w Milejowie zapraszają

 do udziału w eliminacjach gminnych

43 Małego Konkursu Recytatorskiego

 1. W konkursie brać udział mogą uczniowie szkół podstawowych uczniowie klas

I – VIII)  z terenu Gminy Milejów.

 1. Repertuar uczestnika stanowi jeden dowolnie wybrany tekst – wiersz lub fragment prozy, dopuszczalny jest również uzasadniony kolaż tekstów. Podczas konkursu może być prezentowany jedynie publikowane utwór.
 2. Tematyka tekstu jest dowolna.
 3. Zachęcamy do sięgnięcia po teksty nowe, rzadko prezentowane, a mówiące o tym, co jest naprawdę bliskie młodym recytatorom.
 4. Uczestnik zgłasza repertuar nieprezentowany w innych konkursach ani w poprzednich edycjach MKR. Repertuaru nie wolno zmieniać na kolejnych etapach konkursu.
 5. Czas prezentacji konkursowej do 5 minut.
 6. Oceny prezentacji dokona jury powołane przez organizatora.
 7. Kryteria oceny:
 • dobór repertuaru (jego wartość artystyczną, oryginalność i dostosowanie do możliwości wykonawczych recytatora)
 • kultura słowa
 • dykcję recytatora
 • interpretację utworu
 • ogólny wyraz artystyczny.
 1. Jury oceni recytatorów w czterech kategoriach: uczniowie klas I – II, III – IV,

V – VI,  VII – VIII.

 1. Eliminacje gminne odbędą się w Gminnym Ośrodku Kultury w Milejowie w dniu 13 maja 2024r. (poniedziałek) o godzinie 10.00
 2. Udział w eliminacjach odbywa się na podstawie wypełnionej karty zgłoszenia przesłanej lub dostarczonej na adres GOK w nieprzekraczalnym terminie do    8 maja 2024r. (karty złożone po tym terminie, nie będą brane pod uwagę).
 3. Maksymalna ilość zgłoszeń ze szkoły – 12 recytatorów (po trzech recytatorów

 w każdej kategorii wiekowej).

 1. Eliminacje powiatowe odbywać się będą w Łęcznej dnia 21 maja 2024 r. od godz. 10.00. Miejsce eliminacji - sala konferencyjna (I piętro) w budynku, w którym siedzibę ma Powiatowa Biblioteka Publiczna w Łęcznej, ul. Staszica 9.
 2. O wszystkich ewentualnych zmianach Gminny Ośrodek Kultury w Milejowie będzie informował na bieżąco.