W dniu 28 marca komisja konkursowa przyznała równorzędne nagrody w kategoriach:

Palmy małe:

   - Julia Wodzyńska – Przedszkole w ZSNr 2 w Jaszczowie
   - Natalia Gajosz – ZSNr 1 w Milejowie
   - Julia Szalak – ZSNr 1 w Milejowie
   - Magdalena Kędzia – SP w Białce
   - Martyna Wojciechowska – ZSNr 1 w Milejowie

Palmy średnie:


   - Zuzanna Łatwińska – SP w Łańcuchowie
   - Magdalena, Michał i Piotr Mazurek – SP w Białce

Palmy duże:

   - Dominik Stańczak, Łukasz Tokarski, Piotr Woźniak – ZSNr 1 w Milejowie

Pisanki:

   - Tomasz Mirowski – SP w Łysołajach
   - Milena Motyl – SP w Łysołajach
   - Katarzyna Staszczyk – SP w Białce
   - Monika Piłat – SP w Białce
   - Ewelina Szpot – Starościce
   - Lidia Antoniewicz – Łysołaje
   - Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z upośledzeniem Umysłowym – Koło w Milejowie