Karta zgłoszeniowa dla wystawców
Karta zgłoszeniowa na piknik sołtysów

Konkurs na Wieniec Dożynkowy (Regulamin + Karta zgłoszeniowa)
Konkurs Kulinarny dla osób indywidualnych (Regulamin + Karta zgłoszeniowa)

Konkurs Kulinarny dla sołectw i KGW (Regulamin + Karta zgłoszeniowa)

WEK za WEK - (Regulamin + Karta zgłoszeniowa)