Przedstawiamy Państwu cyfrową wersję ksiąg z archiwum Gminnego Ośrodka Kultury w Milejowie. Księgi te dotychczas w swej papierowej formie spoczywały w ukryciu, jako ważna część historii naszego GOKu. Obecnie zostały zeskanowane, cyfrowo odnowione i takiej  formie pragniemy się nimi z państwem podzielić. Znajdziecie w nich masę archiwalnych fotografii, wycinki z gazet jak również autografy, dedykacje od fantastycznych gwiazd, które przez lata odwiedzały mury naszego zakątka kultury!

Miłego przeglądania!

 

A R C H I W U M   F O T O G R A F I C Z N E 

 Kliknij na jeden z poniższych albumów by wyświetlić zawartość fotoksiązki.

(uwaga otwiera nowe okno)

Archiwum fotograficzne Częśc  1 - linkArchiwum fotograficzne Częśc  2 - link

 

M I L E J O W S K I E   K A R T Y   C Z A S U 

Księgi te dotychczas w swej papierowej formie spoczywały w ukryciu, jako ważna część historii naszego GOKu. Obecnie zostały zeskanowane, cyfrowo odnowione i takiej  formie pragniemy się nimi z państwem podzielić. Znajdziecie w nich masę archiwalnych fotografii, wycinki z gazet jak również autografy, dedykacje od fantastycznych gwiazd, które przez lata odwiedzały mury naszego zakątka kultury!

 

Kliknij na jeden z poniższych albumów by wyświetlić zawartość naszych kronik.

(uwaga otwiera nowe okno)

Karty Czasu 1 - link Karty Czasu 2 - link
Karty Czasu 3 - link Karty Czasu 4 - link

 

K R O N I K I    Z A K Ł A D O W  E

Kroniki Zakładów Przemysłu Owocowo-Warzywnego z siedzibą w Milejowie

 

Kliknij na jeden z poniższych albumów by wyświetlić zawartość kroniki.

(uwaga otwiera nowe okno)

Kronika Zakładowa - TOM 1 Kronika Zakładowa - TOM 2