Gminny Ośrodek Kultury zaprasza wszystkich chętnych do udziału w muzycznym konkursie dla szkół Gminnym Milejów

"NASZE GWIAZDY"

Wychodząc naprzeciw zainteresowaniom muzycznym dzieci i młodzieży w Gminie Milejów, Gminny Ośrodek Kultury organizuje konkurs muzyczny, który ma na celu wyszukiwanie talentów wokalnych. Jednocześnie chcemy pomóc w rozwijaniu tychże talentów. Naszym celem jest również uaktywnianie amatorskiego ruchu muzycznego wśród naszej społeczności i stałe podwyższanie jego poziomu artystycznego.


Regulamin konkursu:

Konkurs składać się będzie z trzech etapów:

Prezentacja acapella. Każdy uczestnik prezentuje solo jeden utwór polskiego lub zagranicznego wykonawcy (bez akompaniamentu). Komisja, która zakwalifikuje uczestników do następnego etapu, będzie oceniać umuzykalnienie, poczucie rytmu, możli-wości głosowe i dykcję. Przesłuchania odbędą się w szkołach.

Do drugiego etapu zakwalifikowani uczestnicy przygotowują utwór z akompaniamentem (płyta CD lub minidisc). Dodatkowo oceniane będą: umiejętność poprawnego wykonania utworu, zachowanie na scenie. Przesłuchanie odbędzie się w sali widowi-skowej Gminnego Ośrodka Kultury w ustalonym przez organizatora terminie.

Osoby zakwalifikowane w drugim etapie biorą udział w finale, gdzie do wcześniej wymienionych kryteriów ocen dodana będzie ocena zgodności doboru repertuaru do możliwości wokalnych wykonawcy, ogólny wyraz artystyczny. Preferowane będą opracowania własne, nie naśladujące pierwowzoru. Finał z udziałem publiczności odbędzie się w Gminnym Ośrodku Kultury.

W konkursie brać udział mogą uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów.

Oceny dokonuje komisja powołana przez organizatora.

Przed trzecim etapem konkursu Gminny Ośrodek Kultury zorganizuje dla uczestników zajęcia warsztatowe.

W etapie finałowym zostaną przyznane nagrody za I, II, III miejsce.

Komisja konkursowa zostanie powołana przez Gminny Ośrodku Kultury w Milejowie.

W konkursie nie mogą brać udziału laureaci poprzednich edycji konkursu „Nasze gwiazdy”.

Terminy przesłuchań pierwszego etapu konkursu:
  • Szkoła Podstawowa w Antoniowie - 31 stycznia (środa) godz. 13.30
  • Zespół Szkół Nr 2 w Jaszczowie - 1 lutego (czwartek) godz. 12.30
  • Szkoła Podstawowa w Białce - 2 lutego (piątek) godz. 11.00
  • Szkoła Podstawowa w Łysołajach - 5 lutego (poniedziałek) godz. 12.30
  • Szkoła Podstawowa w Łańcuchowie - 6 lutego (wtorek) godz. 12.30
  • Zespół Szkół Nr 1 w Milejowie - 7 lutego (środa) godz. 12.30