gok1W ramach Sektorowego Programu Operacyjnego "Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich" w zakresie działania "Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego" Gmina Milejów otrzymała środki unijne na remont i rozbudowę GOK w Milejowie.

Sektorowy Program Operacyjny "Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich" (SPO ROL) jest jednym z pięciu programów operacyjnych, które służą realizacji celów i priorytetów Narodowego Planu Rozwoju/Podstaw Wsparcia Wspólnoty na lata 2004-2006 (NPR/PWW). SPO ROL stanowi główny instrument realizacji zadań z zakresu przekształceń w obszarze rolnictwa i gospodarki żywnościowej, a także podejmuje zadania związane z rozwojem obszarów wiejskich.


Rozbudowa budynku Gminnego Ośrodka Kultury oraz zagospodarowanie terenu wokół 

 

gok2GOK ma odpowiedzieć na współczesne potrzeby instytucji dla Gminy Milejów i zapewnić prawidłowe pełnienie funkcji kulturalno-oświatowych, poprawę warunków pracy, aprzede wszystkim poszerzenie działalności o promowanie i organizowanie wypoczynku i rekreacji.

Koncepcja przewiduje rozbudowę budynku w kierunku poludniowo-wschodnim. Projekt przewiduje modernizację elewacji istniejącej częsci budynku i ujednolicenie charakteru częsci dobudowanej i istniejącej. Zmianie ulegnie zespół wejsciowy z racji na konieczność dostosowania dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Ważnym elementem architektury budynku jest scena letnia - drewniana estrada przy południowej stronie budynku.

gok3

Rozbudowa zapewni możliwość niezależnego funkcjonowania trzech części Ośrodka Kultury:

-  biblioteki publicznej, umożliwiając bezpośrednie wejście ze wspólnego holu głównego;

-  przestrzeni wielofunkcyjnej, administracji, sali widowiskowej oraz pracowni studyjnych;

-  pomieszczeń dla grup autorskich działających przy GOK (takich jak: Kapela Ludowa, Zespół Śpiewaczy, Klub Seniora) z osobnym wejściem i zapleczem sanitarnym.

Celem planowanego przedsięwzięcia jest zapewnienie społeczności lokalnej odpowiednich warunków do organizaji przedsięwzięć kulturalnych, zapewnienie warunków do rozwoju folkloru i amatorsliego ruchu artystycznego, stworzenie bazy edukacyjno-rozrywkowej zapewniającej określone standardy.