Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie

„Próby literackie”

Regulamin konkursu:

W konkursie mogą wziąć udział uczniowie klas 6 szkół podstawowych, gimnazjów i szkół średnich (z placówek oświatowych, wychowawczych, ośrodków kultury oraz uczestnicy indywidualni) a także dorośli.

Na konkurs przyjmowane są prace w dwóch kategoriach: poezja (5 wierszy) i proza (2-5 stron maszynopisu).

Do każdej pracy powinna być dołączona czytelnie wypełniona karta zgłoszenia.

Teksty dostarczone w formie maszynopisu oraz wersji elektronicznej (na CD lub dyskietce) powinny być podpisane imieniem i nazwiskiem. UWAGA: umożliwiamy przepisanie tekstu, nieodpłatnie w Gminnym Centrum Informacji.

Prace w zaklejonych kopertach z dopiskiem „Próby literackie” należy składać w nieprzekraczalnym terminie do 15 czerwca 2007 roku osobiście lub listownie na adres Gminnego Ośrodka Kultury w Milejowie.

Prace ocenia jury powołane przez organizatorów. Decyzje jury są ostateczne.

Nagrodzone i wyróżnione prace zostaną wydane w postaci tomiku poetycko-prozatorskiego.

Organizatorzy nie zwracają nadesłanych tekstów, jednocześnie zastrzegają sobie prawo do ich bezpłatnego wykorzystania.

Rozstrzygnięcie konkursu, wręczenie nagród i dyplomów uczestnictwa odbędzie się we wrześniu 2007.