as logoZapraszamy Szkoły Gminy Milejów do udziału w konkursie
"Aktywna szkoła 2009"

Organizatorzy: Gminny Ośrodek Kultury w Milejowie
Honorowy Patronat: Wójt Gminy Milejów

Założenia:
- Konkursowy przegląd zdarzeń, zjawisk i innych zajęć szkolnych
- Popularyzacja dorobku dziecięcych zespołów i solistów
- Integracja środowisk szkolnych

Zasady uczestnictwa:
- W przeglądzie uczestniczyć mogą uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów Gminy Milejów;
- Do przeglądu należy zgłaszać prace, programy artystyczne przygotowane w roku szkolnym 2008/2009;
- Przegląd odbywać się będzie w następujących kategoriach:
   - konkurs plastyczny
   - konkurs teatralny i kabaretowy
   - konkurs wokalny
   - konkurs na pisankę i palmę wielkanocną
   - konkurs na gazetę szkolną

Podsumowanie wszystkich konkursów, wręczenie nagród oraz Pucharu Wójta Gminy dla "AS-a szkół Gminy Milejów" odbędzie się w trakcie obchodów Dni Milejowa 2009