Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni
przeciwko Narodowi Polskiemu Oddział w Lublinie

oraz

Starostwo Powiatowe w Łęcznej

zapraszają na promocję książki

Małgorzaty Chomy-Jusińskiej i Marcina Krzysztofika

Początki niezależnego ruchu chłopskiego 1978-1980

w dniu 24 marca 2009 r. o godz. 12.00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Milejowie

Promocji książki będzie towarzyszyć wystawa "Chłopi 78".