Zapraszamy do wzięcia udziału w

Gminnym konkursie Palm i Pisanek Wielkanocnych

1. Celem konkursu jest podtrzymanie tradycji wykonywania i strojenia palm oraz kraszenia pisanek.

2. W konkursie brać udział mogą wszyscy mieszkańcy Gminy Milejów, dzieci, młodzież oraz dorośli.

3. Kryteria ocen (palmy oceniane będą w następujących kategoriach):
   - małe (do 150 cm)
   - średnie (do 250 cm)
   - duże (powyżej 250 cm)

Tradycyjna palma wielkanocna musi mieć w swoim składzie gałązki wierzbowe, suszone lub bibułkowe kwiaty. Nie będą brane pod uwagę palmy zawierające elementy plastikowe lub zboża. Uwzględniane będą: kompozycja palmy, zastosowanie materiału, staranność wykonania.

W ocenie pisanek podlegać będzie: zastosowanie tradycyjnych wzorów i metod, propozycje nowoczesnych zdobień i technik, staranność wykonania.

W przypadku prac zbiorowych komisja przyznaje jedną nagrodę.

4. Palmy i pisanki wraz z informacją o autorach prac (imię, nazwisko, wiek, adres) należy dostarczyć do dnia 1 kwietnia 2009r. do Gminnego Ośrodka Kultury w Milejowie (możliwe jest, po uprzednim zgłoszeniu, dostarczenie palm w dniu rozstrzygnięcia konkursu)

5. Rozstrzygnięcie konkursu, wystawa prac oraz wręczenie nagród odbędzie się dn. 5 kwietnia o godzinie 17.00