Udział szkół w poszczególnych kategoriach:

   1. Konkurs plastyczny: Jaszczów, Łysołaje;
   2. Konkurs teatralny i kabaretowy: Jaszczów, Łysołaje;
   3. Konkurs wokalny: Jaszczów, Łysołaje, Białka;
   4. Konkurs na palmę i pisankę wielkanocną: Łańcuchów, Łysołaje, Milejów, Białka;
   5. Konkurs na gazetkę szkolną: Białka.

Przyznawanie punktów odbywało się według wzoru:

   • Za udział reprezentacji w konkursie - 1 pkt
   • Za zdobycie wyróżnienia - 2 pkt
   • Za zajęcie III miejsca - 3 pkt
   • Za zajęcie II miejsca - 4 pkt
   • Za zajęcie I miejsca - 5 pkt

Końcowa punktacja przedstawia się nastepująco:

   1. Szkoła Podstawowa w Białce - 29 pkt
   2. ZSNr 2 w Jaszczowie - 13 pkt
   3. Szkoła Podstawowa w Łysołajach - 10 pkt
   4. ZSNR 1 w Milejowie - 5 pkt
   5. Szkoła Podstawowa w Łańcuchowie - 1 pkt