Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania Rozwoju Dzieci i Młodzieży

„F O R T I T U D O”
oraz
Gminny Ośrodek Kultury w Milejowie

zapraszają
dzieci w wieku 6 – 7 lat z terenu gminy Milejów
na zajęcia kulturalno-edukacyjne

„WZRASTAMY W SZCZĘŚCIU I ZABAWIE”

w ramach projektu

„RAZEM TWORZYMY KULTURĘ”
współfinansowanego przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 2009

fio logo

ZAJĘCIA TANECZNE: WTORKI GODZ. 15.30
ZAJĘCIA TEATRALNE: CZWARTKI GODZ. 15.30
ZAJĘCIA MUZYCZNE: PIĄTKI GODZ. 16.00
KONTAKT Z KOORDYNATOREM PROJEKTU: 668602206