konkurs nawa imprezy 2016
Drodzy Mieszkańcy Gminy Milejów

Zachęcamy Państwa do wzięcia udziału w konkursie utworzenia nowej nazwy głównej dla corocznej imprezy - dożynki gminne, która będzie identyfikowała Gminę Milejów w całym województwie i poza jego granicami. Nazwa imprezy powinna nawiązywać do tradycji, kultury i historii miejscowości oraz tożsamości mieszkańców a zarazem dobrze komponować się z czasem jej trwania czyli świętem zbiorów plonów i płodów rolnych.

Celem tej imprezy jest:
- budowanie tożsamości lokalnej mieszkańców poprzez kultywowanie i pielęgnowanie tradycji, zwyczajów ludowych, prezentacja dorobku kultury ludowej regionu.
- aktywizacja i integracja mieszkańców, zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych oraz promocja Gminy.

Prosimy o nadsyłanie własnych propozycji. Nazwa nie zmieni charakteru imprezy, a jedynie podkreśli tożsamość mieszkańców, specyfikę regionu ze względu na uprawy np. pomidora, papryki czy innych walorów utożsamianych z Milejowem.

W dobie globalizacji i unijnych dyrektyw poszukajmy nazwy, która pozwoli wykorzystać potencjał Gminy do jej promocji, stworzy i umocni markę (imprezę), z którą jednoznacznie kojarzony będzie Milejów.

Wasze propozycje będą dla nas inspiracją do utworzenia nowej nazwy imprezy.

Na najciekawsze propozycje czekają NAGRODY!!!.

-------------------------------------------------------------------------------
Utworzenie nowej nazwy głównej dla corocznej imprezy "Dożynki Gminne" na konkurs jest równoznaczne z przekazaniem własności pomysłu oraz praw autorskich, o których mowa w art. 50 Ustawy o prawach autorskich i prawach pokrewnych (Dz. U. 1994r. Nr 24, poz. 83) do niej na rzecz Organizatora jak również udzieleniem zgody na publikację zwycięskiej nazwy.