Coś zupełnie nowego! 

Warsztaty umuzykalniające dla dzieci

Nasze spotkania muzyczne skierowane są do dzieci w wieku 4 – 7 lat. Odbywać się będą w grupach, raz w tygodniu po 45 min. 
Podczas zajęć dzieci zostaną wprowadzone w świat muzyki poprzez zabawy muzyczno – ruchowe, naukę piosenek oraz przyswajanie rytmów. Zapoznają się także z różnymi instrumentami. 
Zabawy grupowe rozwijają u dzieci wrażliwość muzyczną, a także uczą współpracy z rówieśnikami, co w znaczny sposób wpływa na przygotowanie do późniejszego funkcjonowania w społeczeństwie. 

ORAZ 

Profesjonalna lekcje śpiewu rozrywkowego

Jeśli kochasz śpiewać i masz ochotę nauczyć się posługiwać głosem 
w prawidłowy, zdrowy sposób nie czekaj zgłoś się do nas. 
Zajęcia poprowadzi Justyna Abramik - doświadczona wokalistka i pedagog, absolwentka kierunku Jazz i muzyka estradowa (specjalność: wykonawstwo wokalne) oraz Edukacja artystyczna
w zakresie sztuki muzycznej o specjalności muzyka rozrywkowa. 

Lekcje będą mieć charakter indywidualny oraz grupowy. Obejmować będą naukę prawidłowej emisji głosu, artykulacji, poprawnego oddechu, dykcji, interpretacji tekstu, pracy z piosenką. Uczniowie dowiedzą się także jak pracować z mikrofonem oraz jak poruszać się na scenie. 
By nauczyć się radzić ze stresem uczniowie będą mieli możliwość występów podczas specjalnie organizowanych koncertów bądź udziału w festiwalach wokalnych. 

Oferta skierowana jest dla dzieci i młodzieży od 7 roku życia.

zajecia muzyczne 2016