Ubrani w tradycje

 

Mimo iż rok 2020 przyniósł nieoczekiwane zagrożenie i wiele zmian, do których musimy się przystosować,  w Gminnym Ośrodku Kultury podejmujemy liczne działania, w których staramy się o dodatkowe środki na rozwój lokalnej kultury. Miło nam poinformować Państwa, że GOK znalazł się w gronie beneficjentów programu dotacyjnego Narodowego Centrum Kultury EtnoPolska 2020, w ramach którego będzie realizował zadanie pod nazwą Ubrani w tradycje.

Kwota dofinansowania zadania to 34.000,00 zł. Zadanie będzie polegało na wzmocnieniu kultywowania tradycji i obrzędów ludowych poprzez uszycie brakujących strojów ludowych obowiązujących na terenie Lubelszczyzny dla dziecięcego zespołu folklorystycznego Mały Milejów oraz ludowego zespołu śpiewaczego Jaszczowianki. Łącznie nowe stroje lub elementy strojów otrzyma 27 członków.

 Tradycyjne stroje ludowe w działalności obydwu zespołów będą ważnym elementem „ubrania tradycji”, identyfikacji i poczucia tożsamości lokalnej i narodowej. Dla dzieci i młodzieży będą magnesem, zachętą do poznawania i przybliżania publiczności ciekawych obyczajów i bogatej tradycji.