Gminny Ośrodek Kultury w Milejowie
Ikona Facebooka na niebieskim tle Ikona Youtuba na niebieskim tle

W okresie od marca do sierpnia 2012 roku w GOK realizowany był projekt w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 -2013 pt. Muzyka jest dobra na wszystko - warsztaty instrumentalne oraz utworzenie i wyposażenie orkiestry dętej.

deta01 deta02 deta03

GMINNE ŚWIĘTO PLONÓW – kultywowanie miejscowych zwyczajów i obrzędów.

Tegoroczne Dożynki współfinansowane były ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 z zakresu małych projektów w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”.

Celem operacji była integracja i rozwój aktywności oraz tożsamości społeczności lokalnej poprzez organizację imprezy o zasięgu gminnym kultywującej zwyczaje i obrzędy Święta Plonów. W ramach projektu odbył się konkurs Gminne Rękodzieło, którego uczestnicy otrzymali atrakcyjne nagrody rzeczowe oraz koncerty zespołów folklorystycznych i wokalno-instrumentalnych. Dodatkowo odbył się konkurs wieńców, konkurs kulinarny oraz konkursy dla sołtysów Gminy Milejów.

Zdjęcia z imprezy 1
Zdjęcia z imprezy 2
Filmy z imprezy

baner

kulebiak 2Na początku września odbył się w Gminnym Ośrodku Kultury jarmark folklorystyczno – kulinarny pod nazwą „Kulebiaki i inne przysmaki”. Impreza współfinansowana była ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 z zakresu małych projektów w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”.
Operacja miała na celu kultywowanie miejscowych tradycji kulinarnych i folklorystycznych, aktywizacja i integracja społeczności lokalnej oraz pobudzanie świadomości o wartości naszych rodzimych produktów. Jej pomysł wyklarował się rok temu, gdy staraniami Pani Czesławy Szczepańskiej z Jaszczowa potrawa pod nazwą Kulebiak Generałowej Kickiej została wpisanya na Listę Produktów Tradycyjnych prowadzoną przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. W trakcie jarmarku zaprezentowały się między innymi Dziecięce Zespoły Pieśni i Tańca z Woli Osowińskiej oraz z Łysołaj. W ramach otrzymanych środków GOK zakupił lubelskie stroje ludowe dla dzieci. Łącznie 20 kompletów – 10 dla chłopców i 10 dla dziewczynek. Ponadto koncertowały także kapele ludowe, zespoły śpiewacze oraz grupy wokalne GOK. Odbyły się też konkursy sprawnościowe dla uczestników jarmarku takie jak: rzut ziemniakiem do kaleson, wyścig z babą na taczce, jedzenie bigosu na czas bez użycia rąk i inne.

Galeria Świetlik

wystawa liderki

Karty czasu
Zobacz zdygitalizowane księgi
Milejowskiej Historii
Kliknij na poniższy obrazek
Obrazek prezentujący okładkę pierwszego tomu "Kart czasu" trzymaną w dłoniach. Będący linkiem do działu Karty Czasu.
LLT- BLOG

Zapraszamy na bloga

Obrazek prezentujący logo Bloga Literki Lokalnej twórczości będacy linkiem do Bloga
Białe logo GOK na czarnym tle

© 2021 Gminny Ośrodek Kultury w Milejowie