Instruktor: Dominika Kornecka


Piątki godz. 16.00 - 18.00

„Kolaż” to aktywnie działająca grupa artystyczna. Nazwa jest jej odzwierciedleniem gdyż w skład grupy wchodzą osoby dorosłe o różnym bagażu doświadczeń, wykształceniu i zainteresowaniach. Uczestnicy to amatorzy ale również doświadczeni artyści, którzy wzajemnie się inspirują, w swobodny sposób wyrażają się na temat pracy grupy, razem też poszukują tematów i motywów, którymi chcą się zajmować na zajęciach. Grupa spotyka się raz w tygodniu by tworzyć w tradycyjnych technikach malarstwa sztalugowego oraz rysunku. 

Działalności grupy przyświecają idee ruchu artystycznego zwanego codziennym malowaniem(ang. daily painting), w tym przypadku systematycznym, raz w tygodniu, starając się by rozpoczęty obraz zakończyć tego samego dnia. Najważniejszym założeniem jest praca, czas poświęcony na tworzenie, doskonalenie umiejętności, to pozwala na odnalezienie własnego niepowtarzalnego stylu i twórczej wypowiedzi.