Prowadzi: Adam Kołtyś 


Poniedziałek 12:00 - 18:00

Oferta zajęć skierowana jest do osób, które zaczynają swoją przygodę z instrumentem, oraz dla tych, którzy chcą doskonalić nabyte juz umiejętności. Zajęcia prowadzone są w grupach (max. 6 osób), lub indywidualnie z dostosowaniem programu zajęć do potrzeb ucznia. Program odbiega nieco od tradycyjnego nurtu kształcenia gitarzystów i skierowany jest w stronę muzyki rozrywkowej z wszelką dbałością o teorię muzyki oraz techniczne aspekty gry na instrumencie, niezbędne do prawidłowego rozwoju gitarzysty.Podczas zajęć, dostarczane są bezpłatnie materiały szkoleniowe. oferujemy również pomoc w zakupie instrumentu lub możliwość wypożyczenia instrumentu. Bezpłatnie oceniamy także predyspozycje ucznia do gry.